БЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

Моля, внимателно прочетете настоящите условия преди да използвате https://blagodae.com/!

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между “еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, наричано по-долу за краткост Blagodae, от една страна и лицето, съгласило се и приело Общите условия, наречено по-долу за краткост “Клиент“. С направената регистрация, заявка и покупка от електронния каталог, “Клиента“ приема безусловно “Общите условия“ на Blagodae, от друга във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез https://blagodae.com/ стоки.


Използвайки електронният каталог Blagodae.com се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по долу “Общи условия“, в противен случай, моля не използвайте този уеб сайт!

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции и определения

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следните значения:

1.“Уебсайт/сайт“ (“website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 
2. “еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД е търговско дружество с идент. номер 103943377, с адрес Варна, м-т Траката, ул. “4-та” 11. 
3. “https://blagodae.com/“ е уебсайт за електронна търговия в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване и съгласие от страна на Клиента.
4. “Клиент“ е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон и се е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се и/или пазарувайки от https://blagodae.com/.
5. “Клиентски профил“ е обособена част съдържаща информация за Клиентa и предоставена от него при регистрацията. Достапът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира въведените от него данни и направените записи в съответните бланки, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки, да променя паролата си за достъп и др. 
6. “Потребителско име“ е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които се индивидуализира в https://blagodae.com/.
7. “Парола“ е избран от Клиента персонален код от букви и/или цифри, който му дава възможност да извършва валидни заявки за закупуване на стоки и услуги.
8. “Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в готов за употреба вид или съществено променя или преправя продукти с оглед пускането им на пазара. 
9. “Опаковка“ са всякакви приспособления и/или материали, които съдържат и/или съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
10. “Продажна цена“ е крайната цена за единица продукт или определено количество стока или за услуга, включваща ДДС.
11. “Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница. 
12. “IP Адрес“ (“IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
13. “Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките и услугите.
14. “Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. 
15. “Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет
“еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в https://blagodae.com/ стоки след изпращане на заявка, регистрация и готовност за заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените изисквания за конкретните стоки.

Регистрация 
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://blagodae.com/ стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно он-лайн електронната регистрационна форма. Регистрацията в blagodae.com е безплатна и не е задължителна, но дава право на допълнителни привилегии и създава удобства при пазаруването.

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни като гарантира, че са верни, пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно (в случай, че не се касае за еднократна поръчка). Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на стоки чрез https://blagodae.com/ и се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Промени в Общите условия
Доколкото предлаганите от Blagodae стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни само и едностранно от Blagodae. 
При извършване на промени в Общите условия, Blagodae се задължава да публикува на видно място в https://blagodae.com/ съобщение за текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Blagodae възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Публикуване на информация за стоките в https://blagodae.com/
Blagodae публикува на адрес https://blagodae.com/ описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините на плащане, доставка и срок за изпълнение на доставката.

Поръчката в https://blagodae.com/ преминава през няколко етапа:

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

За да направите заявката си към нас, след като вече сте се запознали с всички подробности и специфики за продукта, е необходимо да натиснете бутон „Добавяне в количката“, който се намира в дясно, непосредствено до полето „Количество“.

Във всеки един момент можете да проверите текущото съдържание на количката, да видите цените на продуктите с ДДС, да научите каква е общата стойност на поръчката, сумата за транспорт, да сравните желаното и заявено количество и да го актуализирате – намалите, увеличите или да се откажете от определен продукт чрез махане от количката, като го изтриете. Всички корекции на продуктите в кошничката се правят с бутоните за редакция.

ВАЖНО!

След направената първоначална заявка, Вие като наш клиент имате право на индивидуална оферта за големи количества. Едва след като всички подробности са уточнени и се получи писмено потвърждение от страна на https://blagodae.com/ поръчката се предвижва към етап „Приемане на заявката“.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Заявката за покупка се приема от екипа на Blagodae.com чрез изпращане на съобщение до e-mail, посочен от Клиента, което съдържа:

информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента електронен адрес.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Заявката за покупка се приема от екипа на Blagodae.com чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента електронен адрес.

Заявките от сайта се приемат 24 часа в денонощието и се обработват в рамките на работния ден от 9.00 до 17.00 ч. На всеки един етап от обработването като потвърждение за наличност, срок на изработка или внос, доставка и др. Вие ще бъдете известявани в системата и/или по e-mail.

Ако в работно време до 2 часа след направена поръчка не се свържем с Вас по телефон или имейл, моля свържете се с нас!

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и представител на Blagodae ще се свърже с Вас за доп ълнително уточнение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ЦЕНИ

Всички цени в hi-pos.com са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Дължимата от Клиента сума представлява сбор от продажната цена към момента на подаване на заявката за покупка, цената на доставката и такса наложен платеж спрямо ценовата тарифа на Еконт Експрес, когато е избран този вариант на плащане.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените на продуктите и разходите за доставката могат да бъдат платени по следният начин:

 • авансово по банков път;
 • при получаване на стоката, чрез Пощенски Паричен Превод

ВНИМАНИЕ!!!

В Blagodae.com е въведен начин на плащане ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД / съгл. сключен договор с Еконт Екпсрес ООД, за извършване на услугата/

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава  документ от Еконт Експрес ООД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът запазва документа, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

По долу прилагаме нормативните основания възоснова, на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен кредит:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)


ДОСТАВКА

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Нашата цел е да Ви бъдем от полза! Имаме стандартни срокове за доставка и Експресни услуги, които ни дават възможност да реагираме по-бързо, ако Ви е нужно.

При желание за експресна доставка – моля, да се свържете с нас по телефон или e-mail – Ще направим всичко възможно да доставим стоката в желания от Вас срок!

Стандартни срокове за доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес в срок:

При налични стоки:

до 3-4 раб. дни след получаване на поръчката за стоки, които са налични и не се налага печат.
     

При стоки, които се предлагат с печат:

5-7 раб. дни, за стандартни стоки, които са с включен печат.
По договаряне – за изделия по задание на клиента

При стоки, изискващи внос:

До 14 дни след одобряване на поръчката

При стоки, които се произвеждат по задание на клиента или продукти, изискващи внос, срок за доставка се уговаря допълнително.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Blagodae.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за дефект при транспортиране или несъответствия на изпратената стока с подадената заявка! Задължително пред куриера!

При получаване на пратката, е необходимо Вие да проверите продуктите и ако има някакво несъответствие да се свържете незабавно с представител на Blagodae.com. Ако това не бъде направено се счита, че продуктите са одобрени и отговарят на съответните изисквания. При констатиране на някакъв дефект ние се ангажираме да реагираме до 24 ч. от доставката, а Вие да съхраните продуктите до момента на връщането им във вида, в който сте ги получили.

ВНИМАНИЕ!!! При плащане в брой при доставка куриер на Еконт Експрес ООД ще Ви издаде документ за полученото плащане, който служи като касов бон и се прикрепя към издадената от нас фактура.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена,
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез Blagodae.com, като върне стоката в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й.

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Blagodae.com и да върне стоката с ненарушена цялост, неизползвана и с оставени на местата етикети. Blagodae.com е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатената продажна цена не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Внимание!

Отказването на заявката става задължително в писмена форма по имейл. Ако стоките са вече изпратени от “еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД, Вие можете да откажете да ги приемете в момента на получаването им от куриера, а разходите да останат за сметка на “еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД. Ако Вие откажете стоките след получаването им, но в рамките на четиринадесетдневния срок посочен по-горе, може да ги върнете за собствена сметка с куриер или да ги донесете на място в офис на Blagodae.com

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ 

– за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламацията можете да предявите в писмена форма по имейл заедно със снимка на увредения продукт като доказателствен материал. Задължително следва да посочите вида и количеството на продукта (продуктите) предмет на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, размера на претендираната сума, причините за рекламацията и адрес за контакт.

В случай, че рекламацията Ви бъде удовлетворена, продукта (продуктите) може да Ви бъде заменен с нов/и в рамките на един месец от датата на предявяване на рекламацията. Ако замяната не е възможна или не се осъществи в рамките на този период, имате право да поискате намаление на цената на продукта (продуктите) или да го върнете като Ви се възстанови заплатената сума. Като клиент Вие не можете да изисквате да Ви се върне продукта (продуктите) и да Ви се възстанови заплатената сума или намали цената ако сте получили писмено потвърждение, че ще бъде направена замяна до един месец от датата на предявяване на рекламацията. Вие не може да изисквате връщане на продукта (продуктите) и възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието е незначително.

В случай, че Вашата рекламация бъде удовлетворена “еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД издава акт за рекламация в два екземпляра по един за двете страни. Според спецификата на рекламацията транспортните разходи подлежат на допълнително договаряне между страните.

При констатирани нарушения във външния вид на опаковката на стоката се обърнете към куриера веднага, който е длъжен да състави протокол за увреждане целостта на пратката.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете веднага към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на стоката.

Права и задължения на Blagodae.com
Blagodae се задължава:

 • да достави в уговорения срок заявената за покупка стока;
 • да приеме върната от потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите стока впосоченият по-горе срок от 14 работни дни.

Blagodae има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се в контрола на „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД;
 • да изпраща поискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други;
 • да получи обявената цена на заявените стоки и дължимите суми за тяхната доставка.

Ограничаване на отговорността
Blagodae полага грижа информацията в интернет каталога да се поддържа винаги вярна и актуална и гарантира за достоверността на същата.

Права и задължения на Клиента 
Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да получи стоката;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

 • достъп в режим онлайн до blagodae.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Blagodae;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да получи заявената от него стока в посочените в отговора на заявката срокове.

Лични данни
Blagodae има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на он-лайн каталога може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Blagodae услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Клиент 
В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Blagodae обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията 
Blagodae събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на членовете на портала, за статистически и други цели. 
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Blagodae на посочените адрес или e-mail за контакти.
С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Blagodae на посочените адрес или e-mail за контакти.
Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Blagodae. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията
Blagodae се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
в) в други посочени в закона случаи.

Прекратяване
При прекратяване на договора Blagodae дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил. 
Клиентът може по всяко време да поиска от Blagodae заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента на дължимите продажна цена и разходи за доставка.
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
1. преустановяване на дейността на Blagodae; 
2. прекратяване поддържането на он-лайн каталога или 
3. в други предвидени в закона случаи.

Обезщетения 
Клиентът е длъжен да обезщети Blagodae и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 
Клиентът е длъжен да обезщети Blagodae и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. 
Blagodae е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Blagodae умишлено или при проявена груба небрежност.

Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Писмена форма
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Blagodae и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Права на интелектуална собственост
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия hi-pos.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на blagodae.com и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД или трето лице. 
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на hi-pos.com, Клиентът дължи на blagodae.com неустойка за всяко отделно нарушение.

Приложимо право 
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За всички въпроси, свързани с условията за регистрация и използване на https://blagodae.com/ не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони за връзка от секция “Контакти”!